نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۶۳,۵۸۱ نتیجه (۱.۷۹۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (409 K)-وب سایت دانشگاه بیرجند http://jpsbs.birjand.ac.ir/.../article_43_95db6432c38cd049c3e0d... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  میزان هماتوکریت، می توانند موجب افزایش توان هوازی و بی هوازی بازیکنان فوتبال شوند (11). در سالیان اخیر پژوهشگران علاوه بر xam2OV عوامل دیگری را نیز برای تخمین میزان...  
PDF فصلنامه علمی پژوهشی المپیک شماره 35-آکادمی ملی المپیک http://www.olympicacademy.ir/.../2010_orig.pdf ۱۳۹۴/۱/۴ -  01) آید می وجود آسیب به درصد 65 تا 03 فوتبال آسیبهای است شده مشخص کشورهای از تعدادی در را ورزشی آسیبهای کل از فوتبال آسیبهای .(21 و 11) شوند می شامل اروپایی بلکه...  
PDF تاثیربازخوردهنجاریبرخودکارآمدیویادگیریدریبلفوتبالپسران9تا11 سال The... http://www.khuisf.ac.ir/prof/Images/.../ThesisFile_8062.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۰ -  ... dna ycaciffe-fles no kcabdeef evitamron fo tceffe ehT sraey 11-9 elam fo gninrael...  
PDF اصل مقاله (428 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://jclr.atu.ac.ir/.../pdf_1008_e70275e160ea8932aa7b08504aad... ۱۳۹۵/۱۱/۷ -  چالش فوتبال **صادق صفري–*عبدالرضا جوان جعفري (49/2/5: تاریخ پذیرش-39/11/4: تاریخ دریافت) چکیده خصوص فوتبال از هدف ورزش بـراي سـلامت بههاي مختلف ورزشی هاي اخیر رشتهدر...  
PDF چالشهای حقوق کیفری درمواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبال-دانشگاه... http://journals.atu.ac.ir/.../article_1008_e70275e160ea8932aa7b... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  چالش فوتبال **صادق صفري–*عبدالرضا جوان جعفري (49/2/5: تاریخ پذیرش-39/11/4: تاریخ دریافت) چکیده خصوص فوتبال از هدف ورزش بـراي سـلامت بههاي مختلف ورزشی هاي اخیر رشتهدر...  
PDF دانلود متن راهبرد فرهنگ شماره10-11-شورای عالی انقلاب فرهنگی http://sccr.ir/UserFiles/rahbord19/rahborde10-11.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ -  لطیفي، میثم چگین، محسن فرجي 19 کاوش مفهومی و نظری مهندسی اجتماعی نوروز هاشم زهی، عباس خلجی، حجت کاظمی 311 هنر به مثابه راهبرد فرهنگی در اندیشه فارابی نادیا مفتونی 721 مدل...  
PDF متن کامل [PDF 652 kb]-دانشگاه علوم پزشکی اراک http://cmja.arakmu.ac.ir/article-1-474-fa.pdf ۱۳۹۷/۲/۱۱ -  آرژنین بر آزمون نفرۀ مکمّل 11ر تصادفی به دو گروه طونفر به 22ها اجرا شد. تجربی با مصرف مکمّل بر روی فوتبالیستاین مطالعۀ نیمهها: مواد و روش ها خون آنان گرفته شد.  
PDF آرژنین بر آزمونهای عملکردی و میزان تستوسترون خون پس از مسابقۀ-تأثیر... http://cmja.arakmu.ac.ir/article-1-474-en.pdf ۱۳۹۷/۶/۴ -  آرژنین بر آزمون نفرۀ مکمّل 11ر تصادفی به دو گروه طونفر به 22ها اجرا شد. تجربی با مصرف مکمّل بر روی فوتبالیستاین مطالعۀ نیمهها: مواد و روش ها خون آنان گرفته شد.  
PDF رهن و اجاره در اصفهان رکورد زد-صفحه اصلی سایت http://www.isfahanziba.ir/sites/default/files/.../Binder1.pdf ۱۳۹۸/۲/۲۴ -  اصفهان رکورد زد 01زیر و بم بازار املاک اجاره ای طی 04 روز ابتدایی سال 70جامعه 11صنعت80م�ی اث جست وجوی ایلخانیان در اصفهان تار و پود مطالبات نساج ها عصر ایلخانی،...  
PDF تأثیر تمرین موازی، پلایومتریک و تناوبی شدید هوازی بر عملکرد استقامت... http://journals.hsu.ac.ir/sbs/article-1-688-fa.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۰ -  جوان شده افزایش توان و استقامت در توان در فوتبالیست از دیگر فاکتورهوای توان و قدرتتوان گفت کا . می)11(است شوود. بنوابراین، برناموۀ بازیکنان فوتبال محسوب موی ازینمورد...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.