نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱۷۶,۹۷۳ نتیجه (۱.۷۶۵ ثانیه)
نتایج علمی
روزنامه وطن امروز92/1/27: فوتبال فراماسونري-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2709974 ۱۳۹۲/۷/۲۳ -  وظيفه اين نهاد، پاسداري، قانونگذاري، تغيير و تنظيم در قوانين فوتبال تعريف شده است. فوتبال خيلي زود از جزيره به اروپا سرايت کرد. در ابتدا، انگليسي هاي مهاجر يا مقيم...  
روزنامه اعتماد87/12/15: مذاكره براي تغيير قوانين فوتبال آغاز شد-بانک... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1817829 ۱۳۹۵/۱۰/۵ -  مذاكره براي تغيير قوانين فوتبال آغاز شد □ روزنامه اعتماد، شماره 1905 به تاريخ 15/12/87، صفحه 12 (ورزش) لينک کوتاه به اين مطلب: دفعات مطالعه اين مطلب: 108 بار چاپ...  
PDF اصل مقاله 1006.47 K-دانشگاه پیام نور http://fmss.journals.pnu.ac.ir/.../article_1596_34c97f8029a9f7f... ۱۳۹۹/۳/۹ -  تجاری راستای در ، وسایل تدارك نیازمند امروز تجاری دنیا در آن بقای و توسعه خود به مخصوص های نامه آئین و تجهیزات، فرهنگ، قوانین شورک فوتبال که است آن از حاکی شده انجام...  
  PDF جلد 1-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../9daef801f7111aa32ac0179f7d9b9b53.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ -  اندفضایی را خلق کرده پردازند؟ ها چگونه و چرا به فوتبال می دنبال دارد که رسانهامروز دارند، اما این امر خود این پرسش را به ای یکسویه است و فوتبال ها به فوتبال آیا...  
مقاله ارتباط عوامل خودکنترلی با عملکرد و برخی ویژگی های فردی شخصیتی... https://www.civilica.com/.../Paper-PESSO01-PESSO01_291=ارتباط-ع... ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ -  در علوم ورزشی، ش ۲۸ص۸۰-۶۹ عنایت م، (۱۳۸۵)، قوانین فوتبال .چاپ اول _ انتشارات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران. کریمی، د (۱۳۸۸)، بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و...  
PDF تدوین مدل نگرش تماشاچیان فوتبال به لیگ خلیج فارس-پژوهشگاه تربیت بدنی... http://spsyj.ssrc.ac.ir/.../article_1224_810d297a0f7d2af86e0327... ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  اس ماشاچيان فوتبال به ليگ خليج بر نگرش ت ،مندی به فوتبال و هيجانات مثبتآشنایی با قوانين، علاقه گرایی،ایحرفه . گذار هستندتأثيرفارس .، فوتبال، ليگ خليج فارسنگرش...  
PDF اصل مقاله (788 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_752_c8b42b57a1d81dfa4065c11d... ۱۳۹۵/۶/۲۴ -  این موقعیت در ورزش فوتبالتصمیم قاطع شکلتوانند بهآهسته نیز نمی ۀصحن سوی داوران موجب پیروزی یا از گیری نادرست که تصمیم آورداهم میها را فرتمایز با سایر ورزش شود یک...  
PDF چکیده قوانین فوتبالدستی http://www.table-soccer.org/.../Basic rules persian -A3.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ -  فارسی :نسخه کامل قوانین به چکیده قوانین فوتبالدستی...  
PDF اصل مقاله 259.86 K-دانشگاه پیام نور http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../article_5848_ed37866261d9c1... ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ -  چرا یابد، تحول فوتبال صنعت مدیریت سنتی هايویژگی سوق تجاري ماهیت به خود ورزشی ماهیت از هاباشگاه و توانایی داراي هاباشگاه مدیران است لازم رواین از. اندیافته باشند تجاري-اقتصادي...  
PDF اصل مقاله (414 K)-دانشگاه پیام نور http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_4388_c2d8111306440e1289... ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ -  77: 1831)کاظم، و ورزش گردیده است اي از صنعت ورزش در جهـان اسـت و فوتبال بخش عمده به لحاظ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بـر ورزش و جامعـه در در سـال 3جهان اثرات زیادي...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.