نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱۰,۷۱۸ نتیجه (۱.۷۷۶ ثانیه)
نتایج علمی
روزنامه دنياي اقتصاد89/1/18: رکورد بي سابقه افزايش قيمت دلار... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2064156 ۱۳۹۶/۱/۱۶ -  روز گذشته افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني قيمت دلار کانادا را نيز بالابرد. روز گذشته قيمت دلار کانادا براي اولين بار مرز 1000 تومان را در بازار ارز داخلي نيز پشت...  
PDF بررسی مبانی نظری و تجربه عملی برخی کشورها در اجرای رژیم ارزی شناور... http://www.shojaei.ir/images/gallery/8businessbook/4.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۵ -  نحوه مدیریت بازار ارز در کانادا سیاست مقامات پولی کانادا در مورد دخالت در بازار ارز مکانیسم دخالت مقامات پولی کانادا در بازار ارز سیاست هدف گذاری تورمی در...  
روزنامه شرق 90/1/27: گراني دلار استراليا و كانادا-بانک اطلاعات نشریات... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2267715 ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ -  قيمت دلار كانادا هم در اين روز شاهد رشد شش توماني بود. به اين ترتيب صرافي ها روي تابلوي قيمت خود در مقابل دلار كانادا عدد هزار و ۱۹۸ را به ثبت رساندند.در ميان...  
PDF بدون عنوان-دانشگاه مذاهب اسلامی https://tmj.um.ac.ir/index.php/manag/article/download/.../13983 ۱۳۹۷/۱۱/۶ -  که افزایش قیمت واقعی دلار کانادا احتمال بقا، فروش و کردند، نتایج تجربی این مطالعه نشان می در حالی که کاهش قیمت دلار تأثیر عکس دارد. ؛دهدها را کاهش میسودآوری شرکت را...  
PDF بدون عنوان-دانشگاه مذاهب اسلامی https://tmj.um.ac.ir/article/view/58036/13983 ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  که افزایش قیمت واقعی دلار کانادا احتمال بقا، فروش و کردند، نتایج تجربی این مطالعه نشان می در حالی که کاهش قیمت دلار تأثیر عکس دارد. ؛دهدها را کاهش میسودآوری شرکت را...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20120413173048-5135-23.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ -  3 جا این در. یابد قیمت دلار کانادا نسبت به دلار آمریکا کاهش می که حالیدر ؛گیرد می .نرخ ارز وجود دارد 1شواهد اندکی مبنی بر اضافه جهش بدون ؛دشو ایش ارزش اسمی دلار آمریکا...  
PDF ١ ٢ ٢٩٩ فهرست بولتن شماره صفحه ... http://www.tccim.ir/images/.../TCCIMirBulletin891004_406.pdf ۱۳۹۵/۴/۲۹ -  قانون مطلوب اجراي ٣ 94 شد نهایی پرند المللی بین نمایشگاه ساخت 05 گذشت دلار 19 مرز از نفت جهانی قیمت 05 کند ینم رییتغ 09 سال در برق متیق: روین وزیر 25...  
PDF دریافت نشریه شماره 83 صنعت و کارآفرینی-انجمن مدیران صنایع خراسان http://www.imakh.ir/files/magazine/83/sanat83.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۵ -  درصدی سرمایه گذاری خارجی و تقلیل آن به 1،2 میلیارد دلار است که علت عمده آن تحریم ها و کاهش سرمایه گذاری در دنیا بوده است. آنچه رفت، شاید بخشی از توضیح اولیه شرایط کلان...  
PDF ١ ٢ ٦٤٩ولتن شماره بفھرست صفحھ ... http://www.tccim.ir/images/.../TCCIMirBulletin890724_360.pdf ۱۳۹۵/۴/۲۹ -  اقتصاد از تغییر این و دهد می رخ آن در قیمتی تغییر پذیرد، می تاثیر کشور این آینده وضع بینی پیش یا آمریکا اقتصادي رود، می بالا تقاضا افزایش اثر بر دلار قیمت وقتی. کند...  
PDF تاثیر قراردادهای نمونه استاندارد در جهت دستیابی به وحدت حقوقی در... http://www.tazirat.gov.ir/.../showattachment.aspx?id=736&mI... ۱۳۹۴/۹/۲۰ -  افزاید قیمت کالا و خدمات می سـازي، اسـتفاده از یر کرده است که یکـی از طـرق یکسـان ناپذ نابقراردادها را اجت .قراردادهاي نمونه است . استاد دانشکده حقوق و علوم...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.