نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱۰,۴۲۴ نتیجه (۱.۸۰۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF روزنامه صمت - شماره 355 - صفحه 4 http://www.tejaratdaily.com/repository/355/4.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۳ -  قیمت کاسکو حافظ اشعار 7 میلیون و کاسکو بی ادب زیر قیمت بازار است. طرح: حسین علیزاده خبر ۵.۲ میلیون نفر در سال ۵۹ زیر پوشش بیمه عمر قرار گرفتند رییس کل بیمه مرکزی...  
PDF ١ ٢ ٦٤٩ولتن شماره بفھرست صفحھ ... http://www.tccim.ir/images/.../TCCIMirBulletin890724_360.pdf ۱۳۹۵/۴/۲۹ -  ارز و مس ، طلا،سکھ،نقره قیمت تصویر روز• ٥٠١ .ترسند یم دادن خون از زنان از درصد٥٧ ٤ کشور شنبه صبح يها روزنامه نیعناو نیمهمتر :رانیا...  
PDF قوق قابل استیفای زنان مطلقه، به هنگام طلاق و راه های مطالبه آن -مرکز... http://www.olgou.ir/downloads/Ketab/ketab03/28.pdf ۱۳۹۲/۸/۷ -  دولت واریز نکند و پس از قطعی شدن حکم و دریافت مهریه از مرد، دادگاه خود این مبلغ را از مرد دریافت خواهد کرد و در آن مرحله، نیم عشر بر اساس قیمت روز سکه محاسبه می شود.  
PDF ح اریان صب روزانهم-لینک روزنامه http://www.zamandaily.ir/attachments/article/1103/3643.pdf ۱۳۹۷/۳/۲ -  نوبخت در ادامه از ســه طرح مشــارکتی- واگذاری خبرداد و بیان کرد: طرح های اول، طرح هایی هســتند که می توانیــم واگذار کنیم. طرح های دوم، طرح هایی هستند که با...  
PDF «بروکراسی» تو روز روشن! http://www.zayanderoudonline.ir/pdf/2307.pdf ۱۳۹۷/۹/۳ -  تمرکز می کنیم. ائتلافی بین المللی برای عقب راندن ایران تشکیل می دهیم.» هیلی با اشاره به اظهار نظر ظریف گفت: « 4روز پیش، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در مقاله ای...  
PDF 1398-10-07 09:37 https://www.sedayebourse.ir/d/2019/12/28/0/981940.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ -  همچنین، رشد مجدد قیمت ارز در بازار آزاد و رشد نرخ دلار نیما در بودجه س��ال آینده کش��ور، نوید تسعیر درآمد ارزی شرکت های صادراتی محور با نرخ های بالاتر و رشد سود این...  
PDF بولتن خبری روزانه 17 آذر-آریا سهم http://www.aryasahm.com/.../ARYA_SAHM_DAILY_BULLTIN_1395-09-17.... ۱۳۹۵/۹/۲۵ -  شده اعلام هایردیف و شده تعیین قیمت به نگاه 03 شود کمتر ارز بازار بر دولت تسلط شود باعث نهایت در وضعیت این شاید/ باشد دولت دهند تیاهم خود یاسیس منافع از شیب یمل منافع...  
PDF 1398-12-10 12:51 https://www.sedayebourse.ir/d/2020/02/29/0/982974.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ -  قیمت سکه در بازار داخلی از مرز روانی 6 میلیون تومان عبور کرد. این هفته رشد در سراسر گروه ه��ای بازار تحت تاثیر افزایش قیمت دلار ادامه یافت. بازده 3 ماهه دلار از...  
PDF مغایر قانون اساسی-شهرداری مشهد https://zone3.mashhad.ir/parameters/.../Shargh 21-9-95.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ -  آقای روحانی گفت: »اگر رئیس جمهور آمریکا همین قانــون را امضا و بعد تعلیــق کند، حتی این مقــدار را هم ما تخلف از برجام می دانیم«. به واقع، تمدید این قانون و...  
PDF نسخه  Pdf-کیهان http://kayhan.ir/files/fa/publication/pages/.../1356_16172.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۵ -  جدید رئیس کل بانک (به تومان)نوع سکه ۰۰۰/۳۹7/۳سکه تمام طرح جدید ۰۰۰/۶5۴/۳سکه تمام طرح قدیم ۰۰۰/۰۸7/۱نیم سکه ۰۰۰/۰2۹ربع سکه ۰۰۰/۰۰5گرمی ۰۴7/2۹2هر گرم طلای ۸۱ عیار نوع...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.