نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱۶,۹۰۷ نتیجه (۱.۷۷۶ ثانیه)
نتایج علمی
روزنامه اعتماد92/10/22: كي روش:رويايم بازگشت به ليگ انگليس است-بانک... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2882643 ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ -  كي روش:رويايم بازگشت به ليگ انگليس است □ روزنامه اعتماد، شماره 2871 به تاريخ 22/10/92، صفحه 15 (ورزش) لينک کوتاه به اين مطلب: دفعات مطالعه اين مطلب: 93 بار چاپ...  
PDF گزارش مورینیو:یک روز به لیگ انگلیس باز می گردم ژوزه مورینیو با... http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/5678/p0567810540081.pdf ۱۳۹۲/۸/۲۰ -  پخش بازی های لیگ انگلیس در این کشتی ها به این دلیل است که مسافران در زمان برگزاری لیگ انگلیس نیز برنامه سفری خود را تغییر ندهند. ش��رکت GMI اکنون می تواند تا...  
PDF اثر شوک تغییر مربی بر عملکرد تیم در لیگ برتر فوتبال ایران و لیگ های... https://smrj.ssrc.ac.ir/.../pdf_328_7b14abde8d824189cba7966ce34... ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ -  لیگ فوتبال انگلیس ) رابطه بین عملکرد تیم و تغییر مربی را3111همکاران ( شوند. کردند. آنها دریافتند که مربیانی که سابقه مربیگری بیشتری دارند، دیرتر اخراج می ) 1155پناس...  
PDF اصل مقاله (805 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی https://www.smrj.ssrc.ac.ir/.../article_328_7b14abde8d824189cba... ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  لیگ فوتبال انگلیس ) رابطه بین عملکرد تیم و تغییر مربی را3111همکاران ( شوند. کردند. آنها دریافتند که مربیانی که سابقه مربیگری بیشتری دارند، دیرتر اخراج می ) 1155پناس...  
PDF اصل مقاله (425 K) مقایسه تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران با لیگ های http://journals.umz.ac.ir/.../article_839_a076a69c0f5678c2ae463... ۱۳۹۷/۱/۱۴ -  9002 – 0102کردند و نتیجه گرفتند که در فصل گونه بوده است که تعادل رقابتی از بررسی تعادل رقابتی فوتبال اروپا نتیجه گرفتند که وضعیت تعادل رقابتی لیگ انگلیس در پنجاه سال...  
PDF اصل مقاله (394 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://msb.journals.umz.ac.ir/.../pdf_839_c518f783c8456008268b2... ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ -  9002 – 0102کردند و نتیجه گرفتند که در فصل گونه بوده است که تعادل رقابتی از بررسی تعادل رقابتی فوتبال اروپا نتیجه گرفتند که وضعیت تعادل رقابتی لیگ انگلیس در پنجاه سال...  
PDF اصل مقاله (437 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://msb.journals.umz.ac.ir/.../pdf_839_d068cebc297dc1f09bd02... ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ -  9002 – 0102کردند و نتیجه گرفتند که در فصل گونه بوده است که تعادل رقابتی از بررسی تعادل رقابتی فوتبال اروپا نتیجه گرفتند که وضعیت تعادل رقابتی لیگ انگلیس در پنجاه سال...  
PDF فصلنامه علمی پژوهشی المپیک شماره 35-آکادمی ملی المپیک http://www.olympicacademy.ir/.../2010_orig.pdf ۱۳۹۴/۱/۴ -  باید اصل، دقیق و روشن باشند در متن مقـاله، هر واژه یا عبارتی که به صورت علائم .31 اول بار استفاده می شود، باید انگلیسی یا فارسی اختصاری .عبارت کامل آن به صورت...  
PDF بررسی موانع پیش روی بلیت فروشی مکانیزه در لیگ برتر فوتبال ایران واژه... http://www.sportrc.ir/.../article_66960_3f5881655e64086b1f8e1b7... ۱۳۹۷/۵/۲۴ -  پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ و با ( های حاضر در لیگ برتر و برخی از ئولین فدراسیون فوتبال، مدیران باشگاهنفر از مس 43آماری تحقیق شامل کل جامعۀ تحقیق...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20140608110012-9569-117.pdf ۱۳۹۴/۱/۸ -  ای بودمقایسه –تحقیق، کمی و روش تحقیق، علی در فصول ( فرانسه 1تالیا، بودنس لیگای آلمان و لیگ لیگ برتر انگلیس، لالیگای اسپانیا، سری آ ای)های منتخب اروپایی و لیگ تیم...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.