نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۴۲,۴۵۹ نتیجه (۱.۷۶۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (1952 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_57834_e5687ac933f66af6b36... ۱۳۹۵/۴/۹ -  ب تسس یس ی ک همچن ین در او به دست آورده اس ت آن در چند سال اخیر فروشی عمده ۷1بوده است پیشرو فروشگاه منحصرا هلندی در تهران نیز بس یار بازری انی بنگ اه ی ک که به اش...  
PDF بنکداران و مغازه داران هلندی در ایران قاجاری-دانشگاه تهران https://jhss.ut.ac.ir/.../article_57834_e5687ac933f66af6b36dd14... ۱۳۹۵/۴/۱۱ -  ب تسس یس ی ک همچن ین در او به دست آورده اس ت آن در چند سال اخیر فروشی عمده ۷1بوده است پیشرو فروشگاه منحصرا هلندی در تهران نیز بس یار بازری انی بنگ اه ی ک که به اش...  
  PDF رقابت‌شرکت‌های‌تجاری‌هلند‌و‌انگلیس‌در‌خلیج‌فارس سده‌11‌ق/71‌م-فارس... http://media.farsnews.com/media/Uploaded/.../13950128000813.pdf ۱۳۹۵/۲/۳ -  بــا ایــن حال، ســلطه پرتغالی هــا بــر حــوزه تجــاری شــرق و منطقــه خلیج فــارس در ســده هفدهــم پایداری خوی ــش را از دس ــت داد و توس ــط هلندی ه ــا و...  
PDF برای دریافت فایل کامل مقالات کلیک نمائید-شورای برنامه ریزی مدارس علوم... http://www.dmsonnat.ir/Files/59/mirjalili/alm3.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ -  بــا ایــن حال، ســلطه پرتغالی هــا بــر حــوزه تجــاری شــرق و منطقــه خلیج فــارس در ســده هفدهــم پایداری خوی ــش را از دس ــت داد و توس ــط هلندی ه ــا و...  
PDF اصل مقاله (507 K) http://pazhouheshha.ir/.../مصطفی فروتن، سید ایمان موسوی128.pdf ۱۳۹۷/۲/۲ -  های بدنی نیست جمله مجازات توان های این نوع سیاست را مینشانه که آثار و یک سیاست جنایی افتراقی است جرایم مواد مخدر در حقوق هلند و در حالی که ،در لزوم رسیدگی به این...  
PDF اقلیت های قومی،بزهکاری در برابر شکنجه:تسامح صفر در برابر شکنجه-نیروی... http://police.ir/uploads/fasl09-06.pdf ۱۳۹۷/۴/۲۷ -  شده است يعـوامل به اهميت است و اين امر ها بيشتر در جرايم كم مقايسه با هلندي نژادي هرچنـد در مرحلـة تبعيض . شود مربوط مي شخصيفراتر از عوامل امـا مـؤثر نبـوده...  
PDF اقلیت های قومی، بزهکاری و سیاست عمومی-نیروی انتظامی http://cps.jrl.police.ir/.../article_13470_cc33176342764a1eace2... ۱۳۹۸/۴/۱۰ -  شده است يعـوامل به اهميت است و اين امر ها بيشتر در جرايم كم مقايسه با هلندي نژادي هرچنـد در مرحلـة تبعيض . شود مربوط مي شخصيفراتر از عوامل امـا مـؤثر نبـوده...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://khs.jrl.police.ir/.../ba687a8d9be9c40df562b7e42a1e94bbc1... ۱۳۹۷/۵/۲۰ -  شده است يعـوامل به اهميت است و اين امر ها بيشتر در جرايم كم مقايسه با هلندي نژادي هرچنـد در مرحلـة تبعيض . شود مربوط مي شخصيفراتر از عوامل امـا مـؤثر نبـوده...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://pogra.jrl.police.ir/.../ba687a8d9be9c40df562b7e42a1e94bb... ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ -  شده است يعـوامل به اهميت است و اين امر ها بيشتر در جرايم كم مقايسه با هلندي نژادي هرچنـد در مرحلـة تبعيض . شود مربوط مي شخصيفراتر از عوامل امـا مـؤثر نبـوده...  
دگرگوني روح حاكم بر پليس هلند: واکنش به تقاضاهاي نوين امنيتي و ارتباط... https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=119495 ۱۳۹۸/۸/۲۰ -  شعار «پليس بهترين دوست شماست» خلاصه اي از گوهر و روح حاكم بر پليس هلند است. به هر حال سبک پليس جامعه محور، دوستانه و شکيبا به تدريج با انتقاداتي روبرو گرديد. سيستم...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.