نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۴۲,۴۵۹ نتیجه (۱.۷۸۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF ජدی با دل ໑ ر හඵ-آموزشگاه علوی http://alavi.ir/.../mardi-ba-del-shir_www.ketabesabz.com_.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۴ -  دعوت به تيم ملي فوتبال كره-3-3 و 04 2002ي جنوبي با گاس هيدينك و افشين قطبي تا شگفتي تيم كره-4-3 24 افشين و رد پيشنهاد تيم آيندهون هلند-5-3 44 ي جنوبي حضور...  
چگونگي ظهور و سقوط کشورهاي پرتغال، هلند، انگليس و فرانسه در خليج... http://www.sid.ir/Fa/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=76849 ۱۳۹۶/۱۰/۷ -  بعد از اکتشافات جغرافيايي نخستين کشور استعماري که توانست در منطقه خليج فارس حضور داشته باشد پرتغال بود. بعد از پرتغال نوبت به هلند و انگليس و فرانسه و روسيه و...  
PDF توجیهات جرم‌زدایی از مصرف مواد مخدر آرام؛ مطالعه تطبیقی درحقوق کیفری... http://ijmedicallaw.ir/article-1-659-fa.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۳ -  ..و مزمنی دردها ت،یهپات دز،یا اس،.ام همچونی العلاجصعب امراض درمان در یدیکل واژگان متحده الاتیا هلند، ،ییدازجرم ش،یحش آرام، مخدر مواد ، دانشگاه آزاد اسلامی...  
PDF تثبیت جایگاه ایران در دنیای گاز-http://www.nigc-dist3.ir http://www.nigc-dist3.ir/.../ShowFile.aspx?ID=bc0df9d8-c8d3-4a1... ۱۳۹۵/۹/۲۵ -  کّل جاد ه را صنایع مختلف گرفته، اما کارخانه سیمان صوفیان که د وست د ار محیط زیست است، نقطه امید ی برای نفس کشید ن نشان می د هد . هرچه به جلوتر می روی، سفید ی برف...  
PDF دانلود این فایل (senario.pdf) http://www.iranurbanity.ir/attachments/article/.../senario.pdf/... ۱۳۹۵/۳/۲ -  تجارب کشورهای دنیا در برنامه های آمایشی 8-2 آمایش سرزمین در کشورهای اسکاندیناوی 1-8-2 آمایش سرزمین در آلمان 2-8 -2 آمایش سرزمین در هلند 3-8-2 ساختار حکومت 1-3-8-2...  
PDF بررسی ساختار مقرراتگذاری و نظارت بر بازارهای مالی و ارائه پیشنهادات... http://pooli.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=d941a705-f71b-4c94-97... ۱۳۹۷/۸/۲۲ -  به نام خدا گذاری و نظارت بر بازارهای مالی و ارائه پیشنهادات برای ایرانبررسی ساختار مقررات پورمنوچهر مصطفی تهیه و تنظیم ی، فرزانه عباسکلثوم...  
PDF دانشگاه الزهرا(س)-مرداد-شهریور.pub https://www.alzahra.ac.ir/dorsapax/Data/Sub_0/.../mordad97.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ -  گرونینگن هلند، فاطمه تاجیک، دانشجوي دکتري فـیـزیـک، مراحل تحصیل و تحقیق و پژوهش خود را در ایـن دو دانشـگـاه بـا راهنمایی دکتر امیر علی مسعودي و دکتر محمـد خـرمـی از...  
PDF دانلود-موسسه عالی پژوهش http://www.ssor.ir/images/gozaresh/pdf/actuerial.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  بازنشستگی در ایران 213- تجربه های کشورها و سایر سازمان ها در ادغام صندوق های بازنشستگی 411-3- استرالیا 512-3- هلند 713-3- بریتانیای کبیر 914-3- امریکا 225-3- افریقای...  
PDF اصل مقاله (437 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://msb.journals.umz.ac.ir/.../pdf_839_d068cebc297dc1f09bd02... ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ -  استرویدادي توصیفی و از نوع پس ،روش پژوهش روش شناسی: برتر کشورهاي ایران، روسیه، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، پرتقال و انگلیس و نمونه آماري جامعه آماري...  
PDF اصل مقاله (425 K) مقایسه تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران با لیگ های http://journals.umz.ac.ir/.../article_839_a076a69c0f5678c2ae463... ۱۳۹۷/۱/۱۴ -  استرویدادي توصیفی و از نوع پس ،روش پژوهش روش شناسی: برتر کشورهاي ایران، روسیه، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، پرتقال و انگلیس و نمونه آماري جامعه آماري...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.