نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۴۲,۴۵۹ نتیجه (۱.۸۲۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی http://jmum.um.ac.ir/index.php/arable/article/download/.../5237 ۱۳۹۳/۱۱/۴ -  آید به حساب می در منطقه جدید دلایل اصلی ایجاد قدرت تهاجم و قابلیت بالای آنها در تبدیل شدن به گونه مهاجم های هیبرید احتمالی در این جنس های بومی هلند و همچنین...  
PDF نقدی بر ترجمۀ مدخلی از دانشنامۀ ایرانیکا بیهیچ گمان عمر خیام... https://jlts.um.ac.ir/article/download/60598/11543 ۱۳۹۹/۲/۱۲ -  است افتهی اختصاص هلند در امیّخ رشیپذ مدرن اتیّادب بر امیّخ عمر ریتأث«در جستار ،آمستردام ی فرا دانشگاه، استاد 8خود مارکومثلاً یهلند مترجمان و به برخی از...  
  PDF متن-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../f367f43f69c8debbf909eecf8cf3b728.pdf ۱۳۹۴/۲/۸ -  در زمان جایگزینی بسیار مهم ب این اساس ارائه یک مدل ریاضی برای پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتورهای نیوهلند بر. است ن منظور مطالعه ای در به ای . به عنوان تراکتورهای...  
PDF رونق تجاریسازی از طریق نظام مالیاتی اختراعات http://irpublicpolicy.ir/.../رونق-تجاری-سازی-از-طریق-نظام-مالیا... ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -  ميو در اين كشور اقدام به پرداخت مالیات مي استاصلي آنها هلند دهنده تمامي اختراعات در سراسر دنیا كه توسط يك مالیاتهمچنین اين نظام براي اين هرگونه دارايي فکري حاصل از...  
PDF حاشیۀ صلاحدیدی در اجرای قطعنامههای تحریمی شورای امنیت: بررسی موردی... https://journals.ut.ac.ir/.../article_70627_5cc48ed20796017a72c... ۱۳۹۹/۳/۲۱ -  بر همین اسا ، رولت هایی برای اجرای مقررات های شورای امنیت اه را رر انین شرایطی باید رید که قطعنامه هنگام اجرا، خور را تا ااه حاد و باه ااه های عضو نیز بهو رولتاست...  
PDF اصل مقاله (254 K)-دانشگاه الزهرا(س) http://journal.alzahra.ac.ir/.../article_136_628f99be391e5d4836... ۱۳۹۶/۳/۱۹ -  (2002 ،وزارت آموزش و پرورش هلند ؛2002 ،ورپرورش سنگاپ ووزارت آموزش كشـورهاي پيشـتاز در بـه كـارگيري ،(2831)همچنين بر اساس پژوهش جلالي و عباسي از ،اين فناوري در...  
PDF ساعات ملاقات در بخش مراقبت های ویژه: آیا زمان تغییر فرا نرسیده... http://journal.icns.org.ir/.../admin2-A-10-63-35-3b1cd33.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۶ -  علاوه بر مقالات، تعدادي چکیده مقالات نیز مورد بررسي قرار گرفت که دسترسي به اصل آنها مقدور نبود. همچنین، برخي دستورالعمل هاي آمریکا، انگلستان، هلند، بلژیک،...  
PDF اصل مقاله (254 K)-دانشگاه الزهرا(س) http://jontoe.alzahra.ac.ir/.../pdf_136_628f99be391e5d48363cb94... ۱۳۹۵/۱۱/۷ -  (2002 ،وزارت آموزش و پرورش هلند ؛2002 ،ورپرورش سنگاپ ووزارت آموزش كشـورهاي پيشـتاز در بـه كـارگيري ،(2831)همچنين بر اساس پژوهش جلالي و عباسي از ،اين فناوري در...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1448-377657.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۲ -  سوئد، رشته محل 337 با آلمانرشته محل، 649با هلندکشورهاي به متعلق را انگلیسی واسط این عودي صو با اشاره به سیر داندمیرشته محل 373 با اسپانیا و رشته محل 494 با فرانسه ،رشته...  
PDF دریافت-پژوهشی و CSI آنالیز فیلوژنتیکی و تعیین ترادف-مجله بیوتکنولوژی... http://joagribiotech.ir/.../91a46_136.pdf ۱۳۹۶/۴/۲۰ -  است% 99/4تا 09و با ساير جدايه هاي موجود در بانك ژن بين % 29/2يكديگر اگرچه تفاوت قابل ملاحظه اي به . آمينواسيدي جدايه ها، بيشترين تغييرات در جدايه هلند مشاهده...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.