نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۲,۰۸۹,۱۳۵ نتیجه (۰.۹۷۶ ثانیه)
نتایج علمی
مقاله بررسی عملکرد شبکه خبر بر اساس معیارهای اعتمادسازی از دیدگاه... https://www.civilica.com/.../Paper-MEDIA04-MEDIA04_002=بررسی-عم... ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ -  مقاله حاضر به دنبال دستیابی به میزان انطباق عملکرد شبکه خبر با معیارهای اعتمادسازی است و برای این کار اصلی ترین بخش خبری این شبکه را مورد مطالعه قرار می دهد. در...  
مقاله سبک زبان در گفتمان خبری (مطالعه موردی برنامه خبر 20 شبکه... https://www.civilica.com/.../Paper-JR_RSNE-JR_RSNE-26-2_008=سبک... ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ -  مشخصات نویسندگان مقاله سبک زبان در گفتمان خبری (مطالعه موردی برنامه خبر 20 شبکه خبر) اردشیر زابلی زاده - عضو هییت علمی دانشگاه صدا و سیما ندا موسوی - عضو هییت علمی...  
PDF مقایسه کاربرد عکس خبری در وبگاه شبکه های خبر، العالم و پرس تی... http://journals.atu.ac.ir/.../article_7880_93800e7dc6c63d97b698... ۱۳۹۸/۹/۲۶ -  کاربرد عکس دارد تر عمل کرده است، با اختلافی اندك در رتبه دوم کاربرد عکس کمی ضعیف وبگاه شبکه خبر قرار دارد که عملکردي بسیار ضعیف در قرار دارد و در انتها هاي پژوهش...  
روزنامه اعتماد88/9/4: مدير شبكه خبر اعلام كرد : تلاش شبكه خبر براي... http://magiran.com/npview.asp?ID=1992944 ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ -  » او اضافه كرد: «به هيچ وجه بي بي سي فارسي با شبكه خبر قابل قياس نيست. تمام رسانه هاي دنيا ارزش هاي خبري دارند و اصولي بر آنها حاكم است لذا ما نمي توانيم خود را با...  
PDF اصل مقاله (694 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../article_510640_a9be041aecba54f0af6c... ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  تغییر یا و اصلاحات نه اند شده داده نشان انقلاب بدنبال خود . است داده نشان ایران انقلاب بدنبال موجی را انقلابات این گفتمان ،نماییباز ،راخبا ،شبکه خبر ،اسلامیهای...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170314061926-9995-12.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ -  اند بندي شده رتبه هاي مربوط به خلق ارزش شاخص ،، در اين ميان داري وجود دارد عملكرد شبكه خبر تفاوت معني و در نهايت،هاي مربوط به ظرفيت عملياتي در رتبه دوم ، شاخص...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170314100734-9616-310.pdf ۱۳۹۶/۱/۵ -  اندخود اختصاص داده را به ( خارجي مورد بررسي ها در دو شبكة شده بين استقبال از اين نظام هاي مشاهده از لحاظ آماري نيز، تفاوت .است بيشتر از شبكة خبر و “مسئوليت...  
روزنامه جام جم94/5/12: رئيس رسانه ملي در بازديد از شبكه خبر: خبرنگار... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3202592 ۱۳۹۶/۱/۲۳ -  شبکه مرجع وي با تاکيد بر اين که شبکه خبر بايد طوري عمل کند که مردم به عنوان شبکه مرجع خبري به آن مراجعه کنند، گفت: مردم بايد احساس کنند که شبکه خبر، تمام اخبار مهم...  
PDF اصل مقاله (708 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../article_510658_d2d195471f2e777a5a0b... ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  اتاق سی بی اساس، استفاده از صفات ارزشی مثبت در دو شبکه داخلی بیشتر از بی .است خبر بیش از دو شبکه دیگر خبر و شبکه خبر و استفاده از صفات منفی در اتاق .استهای مورد بررسی...  
PDF آسیبشناسی نگارشی زیرنویسها در شبکههای تلویزیونی خبر و آیفیلم:... http://jrtv.iribu.ac.ir/.../article_52038_1bc8c92e3f41515a5aed5... ۱۳۹۶/۱۲/۵ -  1يهاسیرنویزهاي اجتماعی و در شبکه بر آناي معیار چون شبکۀ خبر، نگارنده را هاي معیار نگارشی در شبکهبه برخی ویژگی كه گونههمانها بپردازد. از سویی دیگر، شبکهداشت تا به بررسی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.