نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۲۶۱,۳۲۶ نتیجه (۱.۷۹۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن کامل [PDF 289 kb]-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-768-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۸ -  استعارضه Dدهد كه ورزش به همراه دريافت کافي کلسيم و ويتامين مي زيادي در کاهش سرعت از دست رفتن تراکم استخوان تأثير براي ثر، مطمئن و ارزان ؤمهاي روش در واقع يکي از...  
PDF ورزش در بیماران دیابتی نوع 1-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://ijp.tums.ac.ir/index.php/ijp/article/download/.../554 ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  كمتر روشن شده است1نوع و از طرف ديگر آشنايي كم با چگونگي تجويز ورزش به اين رة كودكان ديابتي از مزاياي شود تا به بيماران، باعث مي ات اخير عالطم. هاي ورزشي محدود...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/.../20110226112502-بررسي عوامل موثر بر علا... ۱۳۹۴/۱/۸ -  1 به شـمار عنوان يك عنصر اساسي در زندگي ميلياردها انسان در جهان ه ب ، ورزش باات فراغت ق او گذراندن ،امروزه اما جوانان، بـه . مناسب اوقات فراغت خود دارند نياز به...  
PDF تأثیر ورزش هوازی بر شبکه‌های عصبی توجه و حافظۀ کاری http://shefayekhatam.ir/article-1-1471-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲ -  گروه تجربي در 61 جلسه ورزش هوازي شرکت کردند. پیش و پس از اتمام مداخلة تمرينی، عملکرد شرکت کنندگان با استفاده از آزمون شبکه هاي توجه و تکلیف ان بك مورد بررسي قرار...  
PDF ورزش و آلودگی هوا-مجله علمی پژوهشی http://jmciri.ir/article-1-1674-fa.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۷ -  به1ورزشکاران تأثیر منفی دارد ] ترین در شهر پکن اشاره کرد که یکی از آلوده 8002توان به تجربه برگزاري مسابقات المپیک اند. براي نمونه میمسابقات در این مناطق مواجه...  
PDF اثیر ورزش صبحگاهی بر سلامت روان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ﻻرستان http://conference.khuisf.ac.ir/DorsaPax/userfiles/.../29.pdf ۱۳۹۲/۸/۸ -  پیروی (1383)، در تحقیق خود به نتایج زیر دست یافت : ورزش صبحگاهی در کاهش افسردگی مؤثر می باشد. ورزش صبحگاهی تاثیر مهمی بر ایجاد روابط اجتماعی دارد. ورزش صبحگاهی در...  
PDF اصل مقاله (237 K)-سایت دانشگاه گیلان https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_1218_8f2385ac38edbb658ba7... ۱۳۹۶/۵/۲۸ -  4831هنرور و همکاران، که امارات متحده عربی تمرکز خود را از اقتصاد مبتنی بر نفت و گاز تغییر داده و در هاستسال نتیجه شاهد رشد صنایع خدماتی مرتبط با سلامتی، ورزش و...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20110226141219-ورزش و سياست.pd... ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
مقاله مقایسه نگرش دختران دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به دو روش... https://www.civilica.com/.../Paper-ASSF01-ASSF01_039=مقایسه-نگر... ۱۳۹۶/۲/۱۰ -  پزشکی کرمان نسبت به دو روش تمرینی در درس تربیت بدنی عمومی (1)، همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی، تبریز، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، در داخل متن نیز هر جا که به...  
PDF بررسی تاثیرورزش بر بهداشت روان سالمندان-دانشگاه ع.پ گیلان http://hnmj.gums.ac.ir/article-1-791-en.pdf ۱۳۹۶/۴/۱۵ -  نمودندش گروهی را تحت نظر پژوهشگر اجرا میاي در طول روز نرمش و ورزدقیقه51-52بار طی جلسات 4اي جلسه، هفته61مداخله به مدت دقیقه شروع شده، سپس تمرینات ورزشی اجرا و در...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.