نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۸,۰۰۷ نتیجه (۰.۲۱۳ ثانیه)
نتایج علمی
روزنامه جام جم93/8/4: چرا مردم به قطع پخش زنده فوتبال اهميت... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3049800 ۱۳۹۶/۱/۶ -  براي اين دسته سال هاست مبلغ قرارداد مهم تر از تماشاگر و هوادار و پخش زنده است. چرا مردم به قطع پخش زنده فوتبال اهميت ندادند؟ □ روزنامه جام جم، شماره 4105 به تاريخ...  
PDF بررسی و تحلیل زیبایی بررسی و تحلیل زیبایی شناسانه پخش زندة تلویزیونی... http://www.ensani.ir/storage/.../20121212131258-9569-30.pdf ۱۳۹۴/۱/۶ -  زمینة پخش زنده وهمزمان را فراهم ساخت هایی خاص این رشتة ورزشی را قوت بخشید های تلویزیون، اندیشة تولید برنامه آشنایی با قدرت فوتبال و قابلیت البته این کار با . ة...  
روزنامه دنياي اقتصاد91/3/4: قيمت پخش زنده يورو 2012: 40 ميليارد تومان! http://magiran.com/npview.asp?ID=2508510 ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ -  خريد پخش زنده مسابقات فوتبال از سوي سازمان صداوسيما مساله ديروز و امروز نيست و هر سال ايران ديرتر از بقيه کشورهاي حاشيه خليج فارس اقدام به خريد اين امتياز مي کند.  
بررسی و تحلیل زیبایی شناسانه پخش زنده تلویزیونی مسابقات فوتبال-پرتال... http://ensani.ir/fa/article/303440 ۱۳۹۸/۹/۷ -  در حقیقت، پخش زنده مسابقات فوتبال نوعی داستان سرایی با دوربین هاست. بنابراین برنامه زنده ورزشی مانند یک درام تلویزیونی است که آغاز، میانه و پایان دارد و برخلاف...  
PDF متن کامل (PDF)-موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سبز - آمل http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-701-fa.pdf ۱۳۹۸/۴/۲۳ -  مقولهمیپارادادست آمده و در قالب مدل ارمغان بیاورد به موردگسترش ورزش فوتبال در دوران دهد کهکند. نتایج پژوهش نشان میها را تبیین میاست که سایر مقوله ی منطقِی...  
PDF شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر گسترش ورزش فوتبال در دوران پهلوی دوم... http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-701-en.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۶ -  مقولهمیپارادادست آمده و در قالب مدل ارمغان بیاورد به موردگسترش ورزش فوتبال در دوران دهد کهکند. نتایج پژوهش نشان میها را تبیین میاست که سایر مقوله ی منطقِی...  
PDF دریافت فایل کتاب-مرکز رسیدگی به امور مساجد http://www.masjed.ir/Content/media/digitallibrary/.../54.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  امیلد اسلت بلا ارائلۀ دیدگاه هلا و نظلرات سلازنده و همچنیلن ایده هلای تحول بخلش خلود یاری رسلان خادملان خویلش در مرکلز رسلیدگی بله امور مسلاجد باشلید. بلر خلود...  
PDF دیگه‌کی‌ایمیل‌م‌یزنه؟!-روزنامه شهرآرا http://shahrara.com/news/1394/10/20/pdf/16.pdf ۱۳۹۵/۵/۷ -  خودمن تابه حال باشگاه ورزشی نرفته ام، اما به ورزش اعتقاد راسخ دارم و در منزل چندساعتی پخش زنده فوتبال نگاه می کنم و چندساعتی هم با گوشی ام بازی های ورزشی می...  
  PDF ایران شاخص قدرت و وحدت در منطقه است-روزنامه جام جم http://jamejamonline.ir/Media/pdfs/1391/03/.../100814747520.pdf ۱۳۹۴/۲/۶ -  www غرب مذاکرات مسکو را مغتنم بشمارد یادداشت مهدی فضائلی ri.enilnomajemaj@ileazaF 12 قاب کوچک سیاهی لشکرها چگونه انتخاب می شوند برنامه پخش زنده فوتبال جام ملت های...  
PDF  اينجا- اينجا https://www.motaleaat.ir/.../efratgaraei_dar_africa.1395-09-16.... ۱۳۹۸/۱۱/۲ -  پدیده نوظهور افراط گرایی که پرچم اسلام خواهی را نیز به دوش می کشد، توانسته است با تأثیرگذاری بر افکار بخشی از جوانان، چهره ای خشن و غیرمنطقی از اسلام ارائه کرده...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.