نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۷۷ نتیجه (۰.۰۸۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود فایل : CV of Dr. Aboofazeli.pdf-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://ptrc.sbmu.ac.ir/uploads/CV_of_Dr._Aboofazeli.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ -  , Ph.D. Name: Reza ABOOFAZELI Date of Birth: 30 September 1963 Place of Birth: Tehran, IRAN Marital Status: Married Job Title: Professor of...  
PDF اصل مقاله (1736 K) http://www.aejournal.ir/.../article_14879_82b86bdd87b4c80b41a71... ۱۳۹۵/۴/۲۶ -  در کلیه گروه استفاده با هاضریب تمایز لوله ای و ضریب اسپرمیوژنز در لوله های سمینفر بیضه و ضخامت مجاری ترشحی پروستات بررسی شد. داده داری بین وزن گونه اختلاف...  
PDF دانشگاه علوم پزشکی مازندران-(CV) http://pbr.mazums.ac.ir/files/.../CV__Dr._Jamshed_310117.pdf ۱۳۹۶/۳/۱۷ -  Shortlisted molecules were developed at pilot scale level and validated their processes. Active molecules were protected by IPR. Synthetic Chemistry •...  
PDF DESI-MS Imaging References http://www.prosolia.com/.../DESI Imaging References Rev Oct 201... ۱۳۹۴/۷/۲۵ -  chemical imaging of analytes, which range in size from atoms and small molecules to intact proteins, directly from biological tissues. IMS is transforming specific...  
PDF Full-Text (PDF)-مرکز تحقیقات مخابرات ایران http://ijict.itrc.ac.ir/article-1-96-en.pdf ۱۳۹۷/۷/۲۲ -  filtering method for dual-channel speech enhancement which is called Fractional Affine Projection Algorithm (FAPA). The proposed method has two main features. First,...  
PDF اثرات حفاظتی عصاره تام زردچوبه بر دژنراسیون سلولهای نوروگلیای شاخ... http://amuj.arakmu.ac.ir/.../browse.php?a_id=448&slc_lang=e... ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ -  درآزمایشات مختلف بیان هاي آپوپتوز از جمله فاکتور ژن،هاي پیش آپوپتوتیک ژن 9 و 3 اسپاز، باکس، ک(1-fapA)فعال کننده آپوپتوتیک همچنین ایشیکاوا . (7)بعد از آسیب سیاتیک...  
PDF دانشگاه ع.پ مشهد-PDF (405 K) http://ajp.mums.ac.ir/.../pdf_3166_f2d7d9fef13b98c6d0850dab1c8d... ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -  Iran Article history: Received: Jan 22, 2014 Received in revised form: Apr 9, 2014 Accepted: Apr 21, 2014 Vol. 4, No. 6, Nov-Dec 2014, 413-419.  
PDF نقش ارسنیک در القای آپوپتوزیس از مسیر saF در بیماران لوسمی حاد... http://rjms.iums.ac.ir/files/.../admin-A-10-1-84-ef3aa49.pdf ۱۳۹۴/۱/۴ -  تاثیر مستقیم ارس ـنیک در کاهش پتانسیل غشای میتوکندری و به دنبال آن رهاسازی سـیتوکروم C و تشکیل کمپلکس با 1-fapA ودر نهایت فعال شدن کاسپاز 9، نشان داده شده است.  
PDF نقش ارسنیک در القای آپوپتوزیس از مسیر saF در بیماران لوسمی حاد... http://rjms.iums.ac.ir/article-1-61-fa.pdf ۱۳۹۶/۷/۱۰ -  تاثیر مستقیم ارس ــنیک در کـاهش پتانسـیل غشای میتوکندری و به دنبال آن رهاسازی ســیتوکروم C و تشکیل کمپلکس با 1-fapA ودر نهایت فعال شدن کاســپاز 9، نشان داده...  
PDF registries guide 3rd edition(vol 2)-دانشگاه علوم پزشکی مازندران http://pajooheshi.mazums.ac.ir/.../registries-guide-3rd-edition... ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ -  Copyright Act. This work contains certain tables and figures noted herein that are subject to copyright owned by third parties. These tables and figures may not...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.