نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱,۳۹۹ نتیجه (۱.۷۶۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانشگاه علوم پزشکی یزد-مقاله 32 http://www.ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/.../32.pdf ۱۳۹۴/۱/۵ -  S., 14 December 2005)Novel and Mediterranean β thala Northern Irel M. Knott a, K.M.A. Ramadan a, G. Sa M.F. McMullin a Department of Hematology, Floor C, Tower...  
PDF مقاله 16-دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد http://www.ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/.../16.pdf ۱۳۹۴/۱/۵ -  In medicine, all terminations of pregnancy not resulting in live birth are defined as abortions. In common parlance, the terms miscarriage or stillbirth...  
PDF -دانشگاه علوم پزشکی تهران http://acta.tums.ac.ir/index.php/acta/article/view/5845/4975 ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  ir Interactive Multimedia Training in Osteoporosis Prevention of Female High School Students: An Interventional Study Ladan Zarshenas1, Tala Keshavarz2,...  
PDF دانشگاه مذاهب اسلامی-سال 2008 http://zabanshenasi.um.ac.ir/images/140/Books/.../2008.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  al-Q*ahirah, D*ar Ghar*ib. *Sarmm*a, G. a. and N. P. Unni (٢٠٠٨). Dh*atur*upa-kalpadruma*h. Dill*i, Orie*n*tala Buka Se*n*tara. *Saww*af, H. Z. i. (٢٠٠٨). Q*am*us al-kalim*at...  
PDF دانشگاه مذاهب اسلامی-سال 2008   http://zabanshenasi2.um.ac.ir/parameters/.../2008.pdf ۱۳۹۶/۴/۱۴ -  al-Q*ahirah, D*ar Ghar*ib. *Sarmm*a, G. a. and N. P. Unni (٢٠٠٨). Dh*atur*upa-kalpadruma*h. Dill*i, Orie*n*tala Buka Se*n*tara. *Saww*af, H. Z. i. (٢٠٠٨). Q*am*us al-kalim*at...  
PDF مروری بر مداخلات آموزشی پیشگیرانه از اچآیوی/ ایدز در ایران-دانشگاه... http://nnj.mums.ac.ir/.../article_11463_3a117f3e983adc4857accbb... ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ -  44، شماره 12دوره فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی، وی/ ایدز در ایران انجام شد.آیاچ هامواد و روش AMSIRPل از پروتک وریین مطالعه مرا رشجهت نگا weiveR citametsyS...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20120614172632-9150-92.pdf ۱۳۹۴/۱/۱۶ -  ol*X ,rJ}J .:q tAlA rslJ+ ,La.rrcl Lu,+t .rjd ,ft i*-(-J L . *I -^:*- ,L -;1 . -l.l;,f -.r;i ,ir.",r". ,, i r::;-: Lt;l,ui ! e.'--j- i.!-!Lr J'l jl rl'j-i r .-l .r-.r...  
PDF -دانشگاه علوم پزشکی تبریز https://bi.tbzmed.ac.ir/.../bi-8-177.pdf?t=636687100295200202 ۱۳۹۸/۱۰/۴ -  , miR-31, miR-125a, miR-142- 3p, miR-146a, and miR-155) in plasma samples of patients with LN. Methods: In this study, 26 patients with LN and 26 healthy...  
PDF دانلود فایل http://departemanemodaberan.ir/crm/Public/.../5_1424870781.pdf ۱۳۹۴/۹/۲۲ -  based on 5, 5΄-methylene bis(2- hydroxybenzaldehyde) and screening their antibacterial activity Sogol Motallebi Tala-Tapeh1,*, Nosratollah Mahmoodi2,*, Ali Vaziri3...  
PDF دانلود فایل http://www.departmanemodaberan.ir/crm/.../5_1424870781.pdf ۱۳۹۷/۱/۶ -  based on 5, 5΄-methylene bis(2- hydroxybenzaldehyde) and screening their antibacterial activity Sogol Motallebi Tala-Tapeh1,*, Nosratollah Mahmoodi2,*, Ali Vaziri3...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.