نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۸۶ نتیجه (۱.۷۶۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود آخرین نسخه-www.didras.ir https://www.didras.ir/sites/.../p-pd-all-ise-r-001-1.00_0.pdf ۱۳۹۸/۳/۲۸ -  زا یمومع ياه ردتسا عناملاب تاعلاطا يروانف و تاطابترا هاگشهوژپ مان رکذ تروص. لودج1 :بو تسیلتیاسدیدزاب هبتر ساسا رب اه هبتر رد 30Rightel.ir 31Bmi.ir 32Irpopup.ir...  
SID.ir | IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH... https://www.sid.ir/En/.../JournalListPaper.aspx?ID=155467 ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ -  Use Online Translation Powered By Click Here Trajomyar Trajomyar www.SID.ir Home Journals Authors ISI Iranian Journals Updated Journals JCR About Us Contact Us Help Others...  
PDF اصل مقاله (229 K)-دانشگاه مححق اردبیلی http://jld.uma.ac.ir/.../pdf_261_e09c13d21e114e1b8879e1f18a6a71... ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ -  همراه است هاي رفتاري نشانه نادرست و با زحمت كلمات، مشكل در درك معاني، مشكلات املايي، دشواري در نوشتن، ثير سن أها، تحت تاين نقص در توانايي( 2سختي در محاسبه اعداد...  
PDF اصل مقاله (221 K)-سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی http://ijmapr.areeo.ac.ir/.../article_10867_363b4c802134719cf7a... ۱۳۹۶/۸/۹ -  dehahs@iloosar :، پست الكترونيك هيئت علمي دانشگاه شاهدعضو -3 ندارد و تحقيقات صنعتي ايران، كرج كارشناس مؤسسه استا-4 ده يچك )reginnoR( xylacoire...  
PDF اصل مقاله (218 K)-سازمان تحقیقات, آموزش و ترویج کشاورزی   https://ijmapr.areeo.ac.ir/.../article_10078_c0128182e73d8ddcf2... ۱۳۹۶/۸/۹ -  ssioB arolfitlum airataZ) آويشن شيرازي،در منابع مختلف گياه درماني از گياهاني مثل ن اسينوزيت و برونشيت در بين مراجع. باكتريال ياد شده است عنوان عوامل آنتي به(.L...  
SID.ir | Paper Search - M.R. DIVAR-پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی http://www.sid.ir/En/Journal/SearchPaper.aspx?writer=500120 ۱۳۹۷/۳/۲۷ -  ..Please Wait... ...Please Wait... M.R. DIVAR Page jahad-daneshgahi Contact Us Address : No. 69, Niroo Avenue, Satarkhan Street, Tehran, Iran Post Code :  
PDF -بانک مقاله علمی http://gigapaper.ir/.../Large-Scale Nonlinear Conjunctive Use O... ۱۳۹۴/۱/۲۴ -  river; Rs gt=water trans- ferred from aquifer to surface reservoir; Divdt=river diversion to demand area; Rd gt=aquifer pumping to demand area; Divart =river...  
PDF -دانشگاه علوم پزشکی تهران http://ijpa.tums.ac.ir/index.php/ijpa/article/view/357/418 ۱۳۹۵/۹/۸ -  Gene in the Endemic Areas of Iran Shabnam TADAYON 1 , *Hassan SHARIFIYAZDI 2 , Mohammad MOAZENI 1 , Mohammad Reza DIVAR 2 1. Dept. of Pathobiology, School...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20120325161353-1069-24.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ -  مثلاً آفرين از كلمات ياد. هايي است بهترين راه شناختن چنين واژه و اگر اسم باشد، اين تكيه بر ]niraf'a[ آ است -باشد، تكيه بر روي هجاي اول آن يعني نمايد كه مي صوت و فعل...  
PDF -دانشگاه علم و صنعت ایران http://ijce.iust.ac.ir/article-1-206-en.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  could be met through direct release from the surface reservoir and/or combination of river diversion to demand area DivD(t), and aquifer pumping Rgd(t). DivAr(t) represents...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.